Toimimme vastuullisesti kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Kaiken tekemämme keskiössä on luottamus, arvostus ja rehellisyys – nämä arvot muodostavat myös vastuullisuutemme perustan.

Vastuullisuus Stalatubella

Toimimme eettisesti ja läpinäkyvästi, ja toimintaamme ohjaavat laajasti yhteiskuntavastuu, ympäristövastuu, työturvallisuus ja -terveys, sekä tuotteidemme, tuotantomme ja kaiken toimintamme standardoitu laatu. Haluamme olla luottamuksen arvoinen kumppani, joka tuottaa lisäarvoa sekä yhteiskunnalle että koko yhteistyöverkostollemme. Osallistamme sidosryhmämme ja koko henkilöstömme toimintamme kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

Vastuullisuusohjelmaamme kuuluu:

  • Laatu
  • Ympäristövastuu 
  • Turvallisuus
  • Yhteiskuntavastuu
  • Taloudellinen vastuu

Laatu

Toimitamme kaikki tuotteemme vaatimusten ja standardien mukaisesti ja kehitämme jatkuvasti niiden laatua yhdessä asiakkaiden kanssa. Laatujärjestelmämme on sertifioitu kansainvälisen ISO 9001 -standardin mukaisesti. Meillä on ISO 3834-2 -sertifikaatti hitsauslaadun hallintaan.

Toimintamme perustuu vastuulliseen toimintaan asiakkaita, toimittajia, toisiamme ja ympäristöä kohtaan. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaiden odotukset yhä uudelleen ja luoda palveluja, jotka tuottavat lisäarvoa molemmille osapuolille.

Koko henkilöstömme on sitoutunut näihin yhteisiin jatkuvan parantamisen tavoitteisiin. Jotta voimme jatkaa kestävää liiketoimintaamme, asiakkaidemme on voitava luottaa tuotteidemme laatuun ja toimitusvarmuuteen.

Eettiset ohjeemme, sertifikaatit ja laatuselvitykset ovat nähtävissä ja ladattavissa täältä.

Ympäristövastuu

Meille ympäristövastuu on toimimista ympäristövaikutuksia minimoiden ja kestävään tulevaisuuteen tähdäten, oli sitten kyse tuotannostamme, tuotteistamme ja palveluistamme, tai omista toimistamme. Toimintamme ytimessä on tarjota asiakkaillemme vastuullisesti tuotettuja teräsratkaisuja ja -palveluja, jotka mahdollistavat heille ja muille sidosryhmillemme vastuullisempaa liiketoimintaa ja ympäristöystävällisempiä lopputuotteita.

Toimintamme on sertifioitu kansainvälisellä  ISO 14001 ympäristöstandardilla. Odotamme samantasoista vastuullisuutta myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. Tavoitteenamme on parhaamme mukaan edesauttaa toimittajiemme ja asiakkaidemme pääsemistä ympäristötavoitteisiinsa. Ruostumaton teräs on ympäristöystävällistä, täysin kierrätettävää eikä kierrätysprosessi muuta sen laatua. Tällä hetkellä 2/3 Stalatuben käyttämistä raaka-aineista on kierrätettyä, ja tavoitteenamme on lisätä tätä osuutta jatkuvasti.

Teemme jatkuvia toimenpiteitä toiminnastamme aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi: pyrimme vähentämään esimerkiksi energian ja veden kulutusta sekä kemiallista kuormitusta tuotannossamme, sekä saavuttamaan nollaympäristövaikutustason. Tiedämme tuotteidemme ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajan ja pyrimme jatkuvasti lieventämään niitä.

 

Työterveys ja vastuullisuus

Otamme työterveyden ja -turvallisuuden huomioon jokapäiväisen liiketoimintamme kaikilla tasoilla. Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että työskenteleminen meillä tai vierailu yksiköissämme ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle. Yhteinen turvallisuutemme on tärkein prioriteettimme. Kehittämällä työturvallisuutta, kuten nykyaikaistamalla työkaluja ja huolehtimalla työpaikan siisteydestä, olemme viime vuosina onnistuneet vähentämään tapaturmien määrää merkittävästi. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa, ja työturvallisuustyötämme ohjaa ISO 45001 -sertifikaatti.

Turvallisuuden varmistamisen avain on ennakoiva toiminta. Tunnistamme riskit, teemme jatkuvasti riskinarviointeja ja pyrimme korjaamaan havaitut turvallisuuspuutteet välittömästi. Kannustamme henkilöstöämme tekemään aloitteita työturvallisuuden suhteen, ja tämä on johtanut useisiin turvallisuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Lisäksi teemme säännöllisiä turvallisuustarkastuksia ja harjoituksia yhdessä viranomaisten kanssa.

Päivitämme jatkuvasti työympäristöämme turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi. Kiinnitämme huomiota turvallisiin työskentelytapoihin ja ergonomiaan kaikessa tekemisessämme. Tarjoamme myös kaikille alihankkijoillemme turvallisen työskentelytavan koulutusta turvallisen työkulttuurimme mukaisesti.

Yhteiskuntavastuu

Henkilöstömme hyvinvointi on meille kaikki kaikessa. Uskomme, että yrityksen suurin voimavara on työntekijät, jotka nauttivat työstään, voivat hyvin ja ovat motivoituneita, ovat. Uskomme myös monimuotoisuuteen, sitoutumiseen ja tiimityöhön, jossa otetaan huomioon jokaisen vahvuudet. Kaikilla työntekijöillämme on avaimet työnsä ja organisaation jatkuvaan kehittämiseen. Emme usko tiukkaan hierarkiaan; mieluummin tehdään asioita yhdessä, toisiamme tukien ja kuunnellen.

Olemme sitoutuneet työpaikkamme ja työprosessien jatkuvaan kehittämiseen. Varmistamme jatkuvasti, että koko logistiikkaketjumme toimii eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Vastauksena työelämän kasvaviin haasteisiin tarjoamme henkilöstöllemme tarvittavaa täydennyskoulutusta ja ammatillisen osaamisen parantamista. Tuemme myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Lue lisää urasta Stalatubella ja yrityskulttuuristamme.

Vahvojen paikallisten juurien ja globaalin ajattelutavan myötä osallistumme aktiivisesti ympäröivän yhteiskuntamme parantamiseen tukemalla esimerkiksi urheiluseuroja ja paikallista kulttuuritoimintaa.

eettinen ohjeisto Whistleblowing

Taloudellinen vastuu

Tavoitteenamme on hallittu kasvu, joka on kannattavaa ja kestävää. Kasvu saavutetaan esimerkiksi lisäämällä tuotteiden ja palvelujen myyntiä nykyisillä liiketoiminta-alueilla ja investoimalla toimintaan alueilla, joilla työolot täyttävät eettiset ohjeemme ja arvomme. Kehitämme käyttämäämme tekniikkaa ja logistiikkaa sekä parannamme materiaalivirtoja.

Teemme investointeja tuotekehitykseen ja tuomme markkinoille uusia materiaaleja, joiden avulla asiakkaamme voivat saavuttaa kilpailuetua ja parantaa vastuullisuuttaan. Lisäksi kasvatamme jatkuvasti osaamistamme rekrytoimalla meille sopivia alansa ammattilaisia ja tarjoamalla henkilöstöllemme laadukasta täydennyskoulutusta.

Taloudelliseen vastuuseen sisältyy myös halu olla asiakkaillemme paras kumppani lisäarvon luomisessa. Haluamme, että kaikki kumppanimme nauttivat yhteistyöstämme saatavista taloudellisista eduista.