Yrityksenä Stalatube on sitoutunut noudattamaan eettistä ohjeistoa ja periaatteita,  jotka on esitetty eettisissä ohjeissa. Samat säännöt koskevat myös jokaista yksittäistä henkilöä.

toiminnan Läpinäkyvyys

Stalatube on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, jolla on vahvat juuret Suomessa. Stalatuben tarina alkoi Lahdesta, jossa yrityksen pääkonttori edelleen sijaitsee.
 
Olemme ylpeitä roolistamme paikallisena veronmaksajana ja työnantajana. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme toiminnassamme myös paikallisia tavarantoimittajia.
 
Paikallisesti tuemme erilaisia kulttuuri- ja urheiluseuroja ja teemme lahjoituksia vähävaraisille.
 
Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti sukupuolesta, iästä, uskonnosta tai etnisestä taustasta riippumatta, ja kunnioitamme ympäröivää ympäristöä pyrkiessämme kohti vastuullisempaa maailmaa.
 

Eettinen ohjeisto

Stalatuben käytännesäännöt ovat yrityksen työntekijöille yleisesti laaditut säännöt, jotka suojaavat liiketoimintaa ja kertovat työntekijöille yrityksen odotuksista.
 

Whistleblowing

Pyrimme toimimaan kaikissa tilanteissa vastuullisesti ja lainmukaisesti sekä noudattamaan yrityksemme eettisiä arvoja. Jos toiminnassamme on väärinkäytöksiä, haluamme tietää niistä. Meillä on konsernissamme luottamuksellinen ilmiantokanava, jonka kautta henkilöstömme ja muut sidosryhmät voivat turvallisesti ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että on tapahtunut rikos, väärinkäytös tai muu konsernimme arvojen vastainen toiminta.
 
Stalatuben ilmiantokanavan avulla Stalatube-konsernin työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti kaikista Stalatube-konsernin toiminnassa tapahtuneista väärinkäytöksistä tai toimista, jotka ovat Euroopan unionin, kansallisten lakien tai Stalatuben käytännesääntöjen vastaisia. Whistleblowing-kanavan kautta ilmiantaja, joka on työssään havainnut tai epäilee, että jokin toiminta on lainvastaista, voi ilmiantajansuojalain mukaisesti ilmoittaa yleisen edun vastaisesta toiminnasta.
 
Whistleblowing

Eettinen ohjeisto (FI)

Lataa

Eettinen ohjeisto (EN)

Lue

Teppo Lassila

EQHS-päällikkö IWE & IWI-CStalatube Oy (Finland)

Technical support