Stalatube on alansa puhtain putkien valmistaja.

SUUREMPI LUJUUS, KEVYEMPI TAAKKA

Strategiamme on luoda asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla entistä vahvempia mutta kevyempiä teräsrakenteisia ratkaisuja, jotka vaativat vähemmän materiaalia. Vastineeksi lopputuotteen kokonaispainoa voidaan pienentää. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita, että kuljetusalalla tämä on erittäin tärkeää bensiinin ja sähköenergian kulutuksen kannalta. Investoimalla lujaan ruostumattomaan teräkseen asiakas voi vaikuttaa päästöihinsä ja pienentää suoraan tuotteidensa hiilijalanjälkeä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiertotalous

Ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kiertotaloutta. Tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 75 % kierrätetään. Käytännössä todellinen osuus on lähes aina yli 80 %. Tämä perustuu valintoihin; teemme yhteistyötä vain sellaisten toimittajien kanssa, joiden kierrätysteräksen osuus raaka-aineista on yli 75 %. Seuraamme ostettujen raaka-aineiden päästökertymää vuosittain.

Raaka-ainepäästöjen osuus Stalatuben hiilijalanjäljestä on yli 90 %. Siksi ostamme vain vastuullisilta raaka-ainetoimittajilta, jotka valmistusprosessinsa kautta pienentävät koko arvoketjun hiilijalanjälkeä. Lisäksi olemme kehittäneet valmistusprosessiamme tehokkaammaksi. Olemme vähentäneet tuotannosta syntyvää jätettä 16 prosenttia viimeisten kolmen vuoden aikana.

Raaka-aine ostetaan pääasiassa Euroopasta, sillä emme harjoita päästövientiä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kiertotalous

Kasvihuonekaasuprotokollan mukainen hiilijalanjälkilaskenta sisältää pakolliset scope 1 ja scope 2 -päästöt eli tehtaan suorat päästöt ja ostoenergian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Scope 3 -päästöjen lisääminen kokonaislaskentaan on vapaaehtoista, mutta se antaa todellisen kuvan yrityksen koko toiminnan aiheuttamista vaikutuksista. Valmistavan teollisuuden yritysten päästörakenteessa Scope 3 on suurin, kuten myös Stalatubella (98,4 %).

Stalatuben yrityksen päästöt vuonna 2022: 56 420 tCO2e.

Scope 1: suorat päästöt 311 t CO2e
Scope 2: Epäsuorat päästöt 616 t CO2e.
Scope 3: Muut epäsuorat päästöt arvoketjussa 55 493 t CO2e

Toimintamme on sertifioitu kansainvälisen ympäristöstandardin mukaisesti, ja odotamme samaa vastuullisuutta ja arvoja myös toimittajiltamme ja muilta kumppaneiltamme.

Elinkaariarviointi ja EPD

Stalatube on toteuttanut elinkaariarviointitutkimuksen, jonka perusteella on laadittu viisi ympäristöä koskevaa tuoteselostetta (EPD), jotka ovat ISO 14040:2006 + A1:2020, EN ISO 14044:2006 + A1:2018 +A2:2020, EN 15804:2012 + A2:2019 ja PCR for Construction products v.1.3.1 -standardien mukaisia. Raportin tavoitteena on tarjota asiakkaille luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa Stalatuben tuotteiden ympäristövaikutuksista.

LCA-tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, missä tuotteiden elinkaaren vaiheissa ympäristökuormitus on suurin, tuoda esiin, mihin toimiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi olisi ryhdyttävä, ja havainnollistaa, missä elinkaaren vaiheissa ympäristökuormitusta aiheuttavat kohteet ovat merkittävimpiä. Lisäksi tulokset kootaan yhteen EPD:n tuottamiseksi.

Yhtenä ensimmäisistä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen onteloprofiilien valmistajista Stalatube on ottanut käyttöön ruostumattomasta teräksestä valmistettuja onteloprofiileja koskevat ympäristöä koskevat tuoteselosteet. Ilmoitukset ovat valmiina seuraaville onteloprofiililaaduille, ja ne on julkaistu sivustollamme.

Laatu
Toimitamme kaikki tuotteemme vaatimusten ja standardien mukaisesti ja kehitämme niiden laatua jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa. Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu kansainvälisen ISO 9001 -standardin mukaisesti. Meillä on ISO 3834-2 -sertifikaatti hitsauksen laadunhallintaa varten.

Ota yhteyttä

Teppo Lassila

EQHS-päällikkö IWE & IWI-CStalatube Oy (Finland)

Technical support