Etusivu Uutiset Stalatube lisää vastuullisuuttaan uudella energiatehokkuusohjelmalla

Stalatube lisää vastuullisuuttaan uudella energiatehokkuusohjelmalla

Stalatube on käynnistänyt Energiatehokkuus 2021 -ohjelman yrityksen Lahden pääkonttorin ja päätuotantolaitoksen energiatehokkuuden kasvattamiseksi. Ohjelma on osa Stalatuben jatkuvaa pyrkimystä vastuullisuuden lisäämiseen kaikissa yrityksen toiminnoissa, käytännöissä ja tuotteissa. 

Tänä vuonna aloitettu kehitysohjelma tähtää parannuksiin Lahden kiinteistön energiatehokkuudessa, johon on jo aiemminkin panostettu. Ohjelman tavoitteena on havaittujen kehityskohteiden ja niille määriteltyjen toimenpiteiden systemaattinen toteutus ja seuranta, saavutettujen hyötyjen analysointi sekä konkreettiset säästöt energiankulutuksessa. 

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa energiatehokkuuden kasvattamiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat: 

  • Energiankulutuksen seuranta: Kartoitetaan millaista dataa energiakulutuksestamme on saatavilla tällä hetkellä ja analysoidaan olemassa olevaa dataa. Seuranta toteutetaan yhdessä sähköyhtiöidemme kanssa. 
  • Parannuksia älykkääseen valaistukseen: Stalatube asensi älyvalaistusjärjestelmän toimistotiloihinsa remontin yhteydessä 2018–19. Nyt tavoitteena on parantaa valaistusta koko kiinteistössä ja ulottaa energiatehokkaampi valaistus myös tuotantotiloihin. Energiankulutuksen vähenemisen lisäksi työmukavuus ja -turvallisuus paranevat. 
  • Lämpöovien käyttöönotto: Lämpöovet ovat eristyskyvyltään huomattavasti vakio-ovia paremmat. 
  • Kompressorivuotojen ja paineilmavuotojen kartoitus: turhat ilmanpainevuodot aiheuttavat suuriakin kustannuksia; energiaa valuu hukkaan. Lisäksi ne voivat aiheuttaa paineilmasta riippuvien laitteiden vikaantumista, laatuongelmia, käyttöiän alenemista ja huoltotarpeiden kasvamista. 
  • Hitsauskäryjen poistot: onko ohjaus automaattinen, manuaalinen vai aina päällä? Poistoilmalaitteen toimintaa optimoimalla voidaan sen  energiankulutusta vähentää. 

Stalatuben energiatehokkuustiimi seuraa näitä toimia järjestelmällisesti ja suunnittelee toimenpiteitä energiankulutuksen parantamiseksi. Kun lähtötilanne on kartoitettu ja kiinteistöjen ja laitteiden energiankulutus on analysoitu ohjelmassa määriteltyjen toimien mukaisesti, saadaan tarkempia tietoja mahdollisista uusista energiansäästötavoitteista. Stalatube jatkaa energiatehokkuuden parantamista uuden tiedon perusteella.

Lisätietoja: