Etusivu Uutiset 365 päivää ilman tapaturmia – me teimme sen! 

365 päivää ilman tapaturmia – me teimme sen! 

Saavutimme tänään hienon rajapyykin – yrityksemme henkilökunnalle ei ole sattunut yhtään sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa kokonaiseen vuoteen. Edellinen ennätyksemme, 327 päivää, on vuodelta 2019. Viime vuoden aikana tapaturmia sattui vain yksi, ja sekin oli lievä.

Nolla tapaturmaa on ollut tavoitteemme jo pitkään, ja saavutettu luku onkin pitkäjänteisen ja johdonmukaisen työn tulosta. Tavoitteellisen kehitystyön ja tehokkaan viestinnän tuloksena olemme onnistuneet juurruttamaan yrityksen vision ja turvallisuusstrategian sen dna:han ja koko organisaation kulttuuriin.

“Otamme työterveyden ja -turvallisuuden huomioon jokapäiväisen liiketoimintamme kaikilla tasoilla”, sanoo Stalatuben toimitusjohtaja Sami Packalén.

Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa, että työskenteleminen tai vierailu yksiköissämme ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle. “365 päivää ilman sairaspoissaoloihin johtaneita työtapaturmia on todella upea saavutus millä tahansa alalla ja erityisen hyvä saavutus metalli- ja konepajateollisuudessa,” Packalén lisää. 

Tapaturmien tilastoinnissa käytämme LTI1-tilastointia. Sen mukaan tapaturmaksi lasketaan kaikki yli yhden päivän sairaspoissaoloon johtaneet työntekopaikalla sattuneet tapaturmat, poislukien työmatkatapaturmat.

Turvallinen työympäristö on saavutettu pitkäjänteisellä työllä

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ollut monien kehitystöiden ja aloitteiden summa, joiden kautta pitkäjänteisellä työllä olemme saavuttaneet tuloksia yhdessä koko henkilöstön voimin.

“Aloitejärjestelmämme on turvallisuuskulttuurimme jatkuvan kehittämisen olennainen työkalu.”

Olemme kehittäneet työturvallisuutta muun muassa useiden työympäristöön ja sen turvallisuuteen kohdistettujen kehitysprojektien avulla: olemme esimerkiksi modernisoineet tuotantolaitteistoamme ja työkalujamme, sekä kiinnittäneet huomiota tuotantotilojen siisteyteen, melutasoon ja suojavarusteiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

“Aloitejärjestelmämme on turvallisuuskulttuurimme jatkuvan kehittämisen olennainen työkalu. Rohkaisemme henkilöstöämme raportoimaan työympäristönsä vaaranpaikoista sekä kertomaan meille kehitysideoistaan,” sanoo Stalatuben turvallisuus- ja projektipäällikkö Ari Sarajärvi. “Tämä on johtanut vuosien varrella useisiin työturvallisuutta, -ergonomiaa ja -viihtyvyyttä parantaviin toimenpiteisiin.”

Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö on meille elinehto

Pyrimme aina tarttumaan havaittuihin turvallisuuspoikkeamiin välittömästi. Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö onkin yksi tärkeimmistä keinoistamme varmistaa henkilöstömme, kiinteistöissä työskentelevien alihankkijoidemme ja vierailijoidemme jatkuva turvallisuus.

Teemme säännöllisesti turvallisuuteen liittyviä auditointeja sekä turvallisuusharjoituksia ja -koulutuksia yhdessä viranomaisten kanssa. Stalatube Oy:n sisäinen pelastussuunitelma sisältää toimenpiteet, joilla pyritään ennaltaehkäisemään tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Lisäksi pelastussuunnitelmassa on menettelyohjeet mahdollisten vaaratilanteiden varalle.

Jatkuvalla kehittämisellä voimme parantaa työturvallisuutta tulevaisuudessakin – yhdessä! Kiitos kuuluu kaikille stalatubelaisille!

Katso tästä lyhyt visrtanpylväänkunniaksi tehty video: