Etusivu Uutiset 559 tapaturmatonta päivää putkeen

559 tapaturmatonta päivää putkeen

Ennätyksiä rikottu niin Suomen kuin Puolankin tehtaalla

Työturvallisuus on toimintamme keskiössä ja olemmekin jo useamman vuoden ajan ottaneet tavoitteeksemme nolla tapaturmaa. Seuraamme tapaturmattomien päivien tilastoja päivittäin ja laskurit on asetettu infotauluille ja intraan kaikkien nähtäville. Asian tärkeydestä kertoo myös se, että jokainen johtoryhmän kokous alkaa tapaturmattomien päivien läpikäynnillä. Virallisesti tapaturmaksi lasketaan sellainen vamma tai sairaus, jonka vuoksi työntekijä joutuu jäämään sairauslomalla tapaturmaa seuraavana päivänä. Pääsimme sekä Lahden että Puolan tehtaalla uuteen ennätykseen: 559 tapaturmatonta päivää yhteen putkeen.

Ennaltaehkäisevästi sisällä sekä ulkona

Työnantaja voi ennaltaehkäistä työtapaturmia monin eri tavoin. Ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta on aina kaikista olennaisin asian, siksi tapaturmien riskikartoitukseen on Stalatubella kiinnitetty erityisesti huomiota, ja siihen panostetaan.

Tehtailla on kiinnitetty erityistä huomiota tilojen siisteyteen. Kulkuväylien esteettömyys ja turvallisuus on listan kärkipäässä. Koneturvallisuuteen on investoitu entistä enemmän, lisäksi suojalaitteet, turva-aidat sekä valoverhot ennaltaehkäisevät koneiden luona tapahtuvia tapaturmia. Jokainen huolehtii myös turvavälineistä; tehtaalle ei ole mitään asiaa ilman asianmukaisia turvakenkiä, suojalaseja sekä kuulosuojaimia. Lähettämön työntekijät ovat testanneet talven liukkailla myös uusia kitkakenkiä. Suomen harmaassa ja pimeässä säässä myös turvavalaistuksella on iso merkitys. Pihalla ja tehtaalla liikkuvat rukit on varustettu  edessä sekä takana olevilla sinivaloilla. Pimeällä ulkona liikkuessa pidetään myös heijasteliivejä.

Lahden tehdasalue sijaitsee suosittujen ulkoilureittien keskellä. Aikaisemmin lenkkipolulta eksyneet ulkoilijat saattoivat oikaista alueen läpi aiheuttaen vaaratilanteita niin itselleen kuin alueella työskenteleville. Viime kesänä aloitettu aitausprojekti on saatu valmiiksi ja alue on aidattu kokonaisuudessaan ja läpikulku asiattomilta estetty. Tehdasalueella jalan kulkeville on merkityt suojatiet ja liukkailla keleillä alueen hiekoitukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Koulutuksella kohti nollaa tapaturmaa

Viime vuonna Lahden tehtaalla sattunut tulipalo osoitti, että paloturvallisuuteen panostaminen kannattaa.  Uhkaavalta vaikuttanut tulipalo saatiin ripeästi hallintaan ja henkilövahingoilta vältyttiin. Säännöllinen sammutuskoulutus osoitti hyötynsä tosipaikan tullen. Linjoilla on tehty mittavia parannuksia syttymislähteiden poistamiseksi ja toimintatapoja on muutettu siten, että huomattavasti suurempi määrä tulitöistä tehdään paloturvallisilla, vakituisilla tulityöpaikoilla. Tuotantolinjoilla tehtävät tulityöt suojataan entistä tehokkaammin. Näin voidaan varmistaa, että ylimääräiset syttymislähteet ja tulipalon riskit tuotantolinjoilla on minimoitu.

Stalatubella on myös nimetyt aluevastaavat, jotka tulipalon sattuessa varmistavat, että jokainen työntekijä lähtee heti paloilmoituksen tullessa suorinta reittiä ulos ja kokoontuu virallisella kokoontumispisteellä.

Stalatube kuuluu myös Nollis-foorumiin. Foorumissa nostetaan kuukausittain tärkeitä työturvallisuusteemoja esiin. Nolla tapaturmaa -foorumi on suomalaisten työpaikkojen vapaaehtoisesti muodostama verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden jatkuva edistäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Asenne ratkaisee

Yksi isoin asia on pitää työturvallisuus mielessä joka hetki – erityisesti myös kiireisinä aikoina. Työturvallisuuden tärkeydestä puhutaan säännöllisesti ja siitä muistutetaan eri tavoin niin infotauluissa, henkilöstöinfoissa kuin työvaatteissakin viestimällä, että Stalatubella tehdään aina töitä työturvallisuus ensin. Työt tulee aina keskeyttää, mikäli työntekijä havaitsee vaaratilanteen mahdollisuuden. Kukaan ei saa ottaa riskiä tapaturman uhallakaan. Täysin riskittömäksi tehdasympäristöä on lähes mahdotonta saada, mutta riskitasoa voi minimoida. On jokaisen työntekijän oikeus tuntea työympäristönsä turvalliseksi.