Etusivu Uutiset Määrätietoisella työllä 42 % vähemmän romua viidessä vuodessa

Määrätietoisella työllä 42 % vähemmän romua viidessä vuodessa

Yrityksemme jatkuvana tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää sekä tehostaa raaka-aineen käyttöä. Romuprosentti on konkreettinen ja selkeä toiminnan mittari. Romua eli hukkaan menevää materiaalia muodostuu läpi tuotantoketjun – tuotannonsuunnittelu, leikkaamo, tuotantolinjat ja mahdollinen jatkojalostus esimerkiksi erikoiskatkaisuissa vaikuttavat omalta osaltaan syntyvän romun määrään.

Mahdollisimman pieni romuprosentti näkyy suoraan säästöinä materiaalikustannuksissa, lyhentää toimitusaikoja ja pienentää toiminnasta ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. Vuodesta 2018 vuoteen 2022 olemme onnistuneet pienentämään romun määrää jopa 42 %, mikä tarkoittaa noin 1500 tonnia säästynyttä materiaalia. Tämä merkitsee myös valtavaa parannusta yrityksemme hiilijalanjäljessä. Kuluvan vuoden aikana tulemme myös tekemään uuden ennätyksen hitsauksen aikana syntyvän romun osalta.

Henkilöstön ammattitaidolla ja sitoutumisella yhteiseen tavoitteeseen on ratkaiseva rooli romun vähentämisessä. Tuotannon henkilöstön kanssa käydään viikoittain läpi, miten romuprosenttia voitaisiin pienentää. Päivittäisessä johtamisessa keskitytään korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen operaattoreiden kanssa.

”Operaattoreiden motivaatio ja toimenpiteet romuprosentin pienentämiseen ovat yksi suurimmista, ellei suurin romuprosenttia pienentänyt asia”, kertoo Stalatuben tuotantojohtaja Tuukka Juhanila.

Tuotanto on yhdessä tuotannonsuunnittelun kanssa opetellut löytämään eri tuotteille parhaiten toimivat tuotantolinjat ja optimoinut ajojen pituudet. Kokeneet ja ammattitaitoiset operaattorit mahdollistavat sujuvan putken valmistusprosessin ja osaavat keskittyä erityisesti romun kannalta kriittisiin tuotantovaiheisiin, kuten putken valmistuksen aloitukseen ja mahdolliseen ajon sisällä tapahtuvaan rainan vaihtoon. Lisäksi operaattorit osaavat myös tunnistaa korjattavissa olevia virheitä, jolloin putken suoristamisella tai korjaushitsauksella voidaan saada aikaan laatukriteerit täyttävä lopputuote.

Toinen merkittävä tekijä romumäärän vähentämisessä ovat laiteinvestoinnit ja parannukset konekantaan. Lisäksi tärkeässä roolissa ovat olleet kaasuverkostolle ja hitauslaitteille tehdyt säädöt ja parannukset. Viimeisin merkittävä investointi romuprosentin kannalta oli vuonna 2022 tehty laserointi hitsauslinjalle 10. Laserteknologialla tuotannon aikainen romu on pienempi kuin tig-plasma -hitsausmenetelmällä. Lisäksi laserhitsaus mahdollistaa linjalle uutena materiaalina myös ferriittisten putkien ajon.

”Investoimme tulevissa muutostöissä kahteen tuotantolinjaamme, jotka mahdollistavat jatkossa 12 metrin pituisten putkien tuotannon. Investoinnin jälkeen pystymme kapasiteetin nousun ohella optimoimaan romuprosenttia valitsemalla entistä paremmin kullekin tuotteelle ja eräkoolle optimaalisen tuotantolinjan”, kommentoi Juhanila lähitulevaisuuden investointeja.

Tulevaisuudessa hyvää työtä romuprosentin pienentämiseksi jatketaan. Vuoden 2023 tavoitteena on päästä kokonaisromun määrässä alle yhdeksään prosenttiin.

Ota yhteyttä

Teppo Lassila

EQHS-päällikkö IWE & IWI-CStalatube Oy (Finland)

Technical support