Etusivu Uutiset Energiaintensiteetin pienentämisellä 18 % parannus energiatehokkuuteen

Energiaintensiteetin pienentämisellä 18 % parannus energiatehokkuuteen

Stalatuben pitkän tähtäimen tavoitteena on olla maailman johtava kestävien ruostumattomien terästuotteiden valmistaja. Tavoitteeseen pääsy vaatii vastuullisuutta sekä yrityksen strategisissa valinnoissa että operatiivisessa toiminnassa. Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeässä roolissa toimintamme ympäristövaikutusten minimoimisen kannalta. Energiatehokkuuden parantamisen mittaamisessa käytetään energiaintensiteettiä, joka kertoo sähkönkäytöstä tuotettua tonnia kohden. Energiaintensiteetin pienentyessä toiminnan energiatehokkuus vastaavasti parantuu. Stalatubella vuoden 2023 toteutunut energiaintensiteetti oli 229 kWh per tuotettu tonni. Vuosien 2021-2023 välillä parannus energiaintensiteetissä oli 18 %.

Käytännön toimenpiteitä tuotannon ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi on tehty systemaattisesti. Vuosien 2021 ja 2023 välillä on tehty lukuisia energiatehokkuutta parantavia muutoksia:

  • Lämmöntuottolähteiksi lisättiin 3 kpl vesi-ilmapumppuja
  • Koko kiinteistön ilmanvaihdon ja lämmityksen ohjausautomaatio uusittiin, mikä mahdollistaa esimerkiksi ilmanvaihdon älykkään ohjauksen, käyttämällä hyväksi tuotantolinjojen käyntiaikatietoja
  • Tehdaskiinteistön isoille nosto-oville asennettiin oviverhopuhaltimet
  • Tehtaan ja ulkoalueiden valaistus vaihdettiin led-tekniikkaan

Tuotantolinjoilta saatavilla käyntiaikatiedoilla voidaan ilmanvaihtoa säätää toimimaan juuri silloin, kun ilmanvaihtotarve on. Vanhalla automaatiolla tämä ei ollut mahdollista, joten muutos on vaikuttanut erityisesti sähköntarpeeseen valtavasti, kommentoi käyttöpäällikkö Kimmo Myyrä.

Aikaansaadut säästöt ovat merkittäviä. Kaukolämmön vuositarve on pudonnut noin 1000 MWh eli huikeat yli 40 % ja samanaikaisesti sähköenergian vuositarve on pudonnut yli 1300 MWh ja noin 24 % vähennystä. Yhteensä tämä tarkoittaa yhteensä yli 200 000 euron vuosittaisia kustannussäästöjä.

Lähitulevaisuudessa tehtäviä energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ovat luopuminen kokonaan polttomoottoritrukeista ja siirtyminen sähkötrukkeihin, mikä tulee säästämään noin 25 000 litraa polttoainetta vuodessa sekä aurinkoenergiakapasiteetin lisääminen vuoden 2024 aikana.

Kuluvan vuoden aikana tuotantolinjoilta syntyvien hitsauskaasujen suodatuksen parantamiseen tullaan keskittymään entisestään. Linjojen ilmanvaihtokanavia lyhennetään ja kanavien halkaisijoita pienennetään merkittävästi. Muutokset mahdollistavat tuotannosta syntyvän lämmön kierrättämisen tehdashallissa, mikä vähentää yhä entisestään kaukolämmön tarvetta ja energiatehokkuutta, kertoo Myyrä tulevaisuuden suunnitelmista energiatehokkuuden parantamisen osalta.