Etusivu Uutiset 1000 päivää ilman työtapaturmia Stalatuben Puolan tehtaalla

1000 päivää ilman työtapaturmia Stalatuben Puolan tehtaalla

“Yhdessä luomme turvallisen työkulttuurin ja rakennamme turvallisuusstandardeja työpaikallamme päivä päivältä.”

Turvallisuus ensin! Keskitymme turvallisuustyöhön prioriteetti numero yksi, kertoo Stalatube Sp. Zo.o:n tehdaspäällikkö Arkaniusz “Arek” Baran.

Hän on johtanut tehdasta jo yli kuusi vuotta ja korostaa turvallisuuskulttuurin merkitystä koko tiimin keskuudessa. Jokainen on vastuussa sekä omasta että kollegoidensa turvallisuudesta. Haasteena on kuitenkin se, että päivittäisillä rutiineilla on taipumus ohittaa varovaisuus. Tehtaan motto on “Mieti kahdesti ennen kuin teet sen”.

Kuvassa Mateusz Maćkowiak, hitsausvalvojamme. Puolalaiset työntekijät käyttävät kestäviä työvaatteita, jotka lisäävät turvallisuutta ja suojaavat heitä onnettomuuksilta.

Investoinnit nykyaikaisiin koneisiin ja turvalaitteisiin

Työturvallisuuteen kiinnitettiin suurta huomiota jo tehtaan perustamisesta lähtien. Tuotantotilat suunniteltiin siten, että turvallisuus oli etusijalla – pienintä yksityiskohtaa myöten. Jopa kulkuväylät suunniteltiin ja maalattiin pisteväreillä ja varoituskylteillä. Suurin osa Stalatube Puolan koneista on erittäin nykyaikaisia ja turvallisia, mikä takaa erinomaisen turvallisuustason.

Aiemmin kaikki onnettomuutemme tapahtuivat vanhempien koneiden kanssa. Yritämme päivittää loputkin koneet, jotta voimme tulevaisuudessa työskennellä turvallisemmin, Arek vakuuttaa.

Puolalaiset työntekijät pitävät koneiden ylläpitoa optimaalisessa kunnossa ja investoivat automaattisiin lisälaitteisiin. Esimerkiksi I-palkkilinja päivitetään uusimpien turvallisuusstandardien mukaiseksi. Samoja turvallisuusinvestointeja on jo tehty sahan ja ison rullataivutuskoneen osalta. Jopa pieniä kuljetuslavatrukkeja, pöytiä ja telineitä valvotaan ulkoistetun palvelun toimesta.

 Arek kertoo: “Investoimme uusimpiin turvalaitteisiin koneissamme”.

Tukilaitteita valvotaan yhdessä paikallisten viranomaisten ja ulkoistettujen asiantuntijoiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan järjestys työpaikalla takaa turvallisuuden. Paikat pidetään puhtaina liasta ja öljystä.

Kysytään siis operaattori Robert Maciejewskin mielipidettä siitä, miten 1000 tapaturmatonta päivää saavutetaan. Hän on työskennellyt Stalatubella lähes viisi vuotta. Robertin asiantuntemusta on hyödynnetty esimerkiksi taittokoneen muokkaamisessa.

Tehtaamme varmistaa työntekijöiden turvallisuuden ehkäisemällä työhön liittyvät vaaratekijät asianmukaisella työn organisoinnilla, käyttämällä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja järjestämällä asianmukaista koulutusta työntekijöille. Tehtaalla on erinomaiset henkilökohtaiset suojavarusteet ja kollektiivinen suojautuminen, kiitos erinomaisten työolojen.